Om oss

Dimitri, Mari, Åse, Stefania och Pehr forskar i positiv psykologi. Rejane (längst till höger) har antagit nya utmaningar.

Forskningsgruppen Styrka Glädje Medkänsla jobbar vid Folkhälsans forskningscentrum och forskar i positiv psykologi. Vi är särskilt intresserade av att stärka ungdomars välmående och psykologiska resurser.

Det behövs beprövade metoder för att systematiskt bygga barns och ungdomars psykologiska resurser och styrkor. Genom interventioner som grundar sig i god forskning kan vi öka deras välbefinnande, stöda deras upplevelser av mening och engagemang och uppmuntra till målsättning och kreativ problemlösning då de stöter på utmaningar i livet.

Allt det här tar vi i forskningsgruppen Styrka Glädje Medkänsla fasta på.

I de nya grunderna för den finländska läroplanen 2014 betonas vikten av att skapa goda förutsättningar för elevernas växande och välbefinnande. Barnens aktiva roll i en strävan efter ansvar för sin egen utveckling, självreglering, förmåga att ställa upp mål, tänka kreativt och lösa problem får mycket utrymme. Vidare betonas vikten av att eleverna lär känna sig själva, sina styrkor och utvecklingsmöjligheter.

För att nå målen i den nya läroplanen räcker det ändå inte att mobbningen minskar i skolan eller att vi kan minska symptom på psykisk ohälsa hos barn. Vi kan också erbjuda verktyg som stöder de ungas positiva utveckling.

Våra interventioner riktar sig till grundskoleelever, föräldrar, skolpersonal och gymnasiestuderande.

Läs mer om syfte och metoder.