Styrka, glädje och medkänsla

OBS! Anmäl dig till vårt slutseminarium nu!

Helsingfors 6.11: Anmäl dig här
Vasa 7.11: Anmäl dig här

Det finns många barn i Finland som har det bättre än tidigare generationer någonsin har haft det. Samtidigt finns det en betydande mängd barn i Finland som far illa. Det finns också en allt större grupp barn i en livssituation där problem och svårigheter hopar sig. Vi har i Finland ett utvecklat nätverk av instanser på olika nivåer för att hjälpa barn som far illa omfattande allt från barnskyddets insatser, barnpsykiatrisk vård till barnrådgivningarnas och skolhälsovårdens insatser. Men för att öka välmående behövs såväl sätt att minska svårigheter som metoder för att stärka goda sidor, resurser och medmänsklighet.

Forskningsprojektet ”Styrka, glädje och medkänsla” är ett projekt vars syfte är att öka det psykologiska välbefinnandet och mentala resurser hos finlandssvenska barn i lågstadieåldern genom en helhetsinriktad skol- och föräldraintervention. Forskningen leds av Åse Fagerlund och är en del av Folkhälsans forskningscenter. På denna hemsida kan du läsa mer om våra olika projekt, våra metoder och även våra resultat.