Styrka, glädje och medkänsla: Slutseminarium i Helsingfors 6.11 och Vasa 7.11.2019

Helsingfors 6.11: Anmäl dig här
Vasa 7.11: Anmäl dig här

Folkhälsans forskningsprojekt Styrka, glädje och medkänsla har sedan 2016 arbetat med interventioner för att stärka välbefinnande och resurser hos finlandssvenska barn, föräldrar och skolpersonal med hjälp av metoder inom positiv psykologi.

Nu kan vi äntligen presentera våra resultat!

Seminariet har tre huvudpunkter:
• Hur fungerar det att introducera ett program i positiv psykologi för skolelever, skolpersonal och föräldrar i finlandssvenska skolor? Vad ser vi för resultat? Hur kan man gå till väga? Inom Folkhälsans forskningsprojekt Styrka, glädje och medkänsla har vi i flera år arbetat med skolinterventioner för elever i grundskolan, skolpersonal samt föräldrar. På seminariet får du höra närmare om resultaten.

• Vi har bjudit in en gästföreläsare från Geelong Grammar School i Australien, vicerektor Charlie Scudamore. Geelong Grammar School var den första skolan i världen att införa positiv psykologi för hela skolan från dagis till gymnasiet och för all personal. De har nu ett eget insitut för positiv psykologi och en gedigen kunskap och erfarenhet på området. Seminariet erbjuder en unik möjlighet att få höra Charlie Scudamore berätta om erfarenheterna från Geelong och jämföra dem med vårt finländska projekt.

• Som avslutning på dagen och början på något nytt hoppas vi kunna sätta igång en bredare diskussion kring hur vi konkret och systematiskt kunde stärka välbefinnade i våra skolor. Kan vi skapa ett gemensamt nätverk för pedagoger, skolor och föräldrar inom positiv psykologi?

TID OCH PLATS
6.11 Helsingfors, Folkhälsans huvudbyggnad, Topeliusgatan 20
7.11 Vasa, Academill, Strandgatan 2

PROGRAM
09.00–09.30 Kaffe och interventionstorg
09.30–09.40 Välkommen. Inledande ord av Folkhälsans VD Georg-Henrik Wrede (Helsingfors), verksamhetsledare för Folkhälsans förbund i Österbotten Ari-Pekka Toivari (Vasa)
09.40–10.00 Inledning: Om positiv psykologi och projektet Styrka, glädje och medkänsla
10.00–10.45 Flourishing Students: Att stärka elevers välbefinnande
10.45–11.45 Geelong Grammar School, Australia: The first school to introduce positive education. Experiences and research results. Charlie Scudamore, vicerektor
11.45–12.45 Lunch och interventionstorg
12.45–13.25 Flourishing Schools: Att stärka välbefinnandet hos skolpersonal
13.25–14.05 Flourishing Families: Att stärka familjers välbefinnande
14.05–14.30 Kaffe och interventionstorg
14.30–15.15 Geelong forts.
15.15–16.15 Paneldebatt: Frågor och vägen framåt. Hur kan vi sprida positiv psykologi/pedagogik i våra skolor? Kan vi skapa ett gemensamt nätverk för föräldrar och pedagoger inom positiv psykologi?

Seminariet är helt gratis, anmäl dig nu! (Lunch på egen bekostnad)
Helsingfors 6.11: Anmäl dig här
Vasa 7.11: Anmäl dig här

OBS! Vänligen notera att föredragen och paneldebatten hålls på engelska.
Interventionstorg, frågor och allmän diskussion går bra på svenska eller finska.

För mer info: gladje@folkhalsan.fi