Positivt föräldraskap

Projektet ”Positivt Föräldraskap” strävar till att stärka välbefinnande i familjevardagen genom att öka föräldrars medvetenhet om sina egna och sina barns styrkor och goda sidor samt att lära ut systematiska sätt att arbeta med styrkor i vardagen för att utveckla sin och barnens potential. Ett andra syfte med programmet är att öka föräldrars förmåga till medveten närvaro i samvaron med sina barn, samt ökad förmåga att uppmärksamma våde sina egna och barnens behov. På så sätt blir ett övergripande syfte att påverka familjens dynamik, barnens allra viktigaste uppväxtmiljö, i positiv riktning. Andra teman som tas upp är hur man tar vara på och stärker goda stunder och positiva känslor, positiva möten och kommunikation i vardagen, hur man möter utmaningar med barnen, hur man stärker hoppfullhet och arbetar för bestående förändring.

Grupperna ordnades i Helsingfors och Åbo under 2016-2018 och bestod av åtta träffar á två timmar.