Tweens

Projektet Tweens riktar sig mot ungdomar i åldern 11-14 som upplever nedstämdhet, oro eller ångest, samt deras föräldrar. Med kursen hoppas vi att stärka både ungdomarnas och föräldrarnas välbefinnande samt familjedynamiken genom att stärka resurser och självkänsla.

Föräldraprogrammets syfte är både att stärka föräldrarnas eget välbefinnande och att stärka föräldraskapet genom att ge föräldrarna konkreta verktyg att stärka barnens välbefinnande. Ett huvudtema handlar om att öka föräldrars medvetenhet om sina egna och sina barns styrkor och goda sidor samt att lära ut systematiska sätt att arbeta med styrkor i vardagen för att utveckla sin och barnens potential. Ett andra syfte med programmet är att öka föräldrars förmåga till medveten närvaro i samvaron med sina barn, samt ökad förmåga att uppmärksamma både sina egna och barnens behov. Föräldraprogrammet tar även upp teman kring hur man tar vara på och stärker goda stunder och positiva känslor, positiva möten och kommunikation i vardagen, hur man möter utmaningar med barnen, hur man stärker hoppfullhet och arbetar för bestående förändring.

Syftet med ungdomarnas program är att ge de unga konkreta verktyg och metoder för att stärka sin egen självkänsla och sitt välbefinnande. På motsvarande sätt som i föräldraprogrammet får barnen arbeta med sina styrkor och goda sidor, positiva relationer, problemlösning, hopp och engagemang samt förmåga att ta vara på och odla positiva känslor.

Sammanlagt består kursen av 8 träffar. Gruppen träffas en eftermiddag/vecka 2 timmar/gång. Föräldrar och ungdomar har skilda program, men sista gången är gemensam. Varje gång serveras ett mellanmål. Mellan gångerna får föräldrar och deras barn hemuppgifter att utföra i sin vardag. Då man gör hemuppgifter i sin vardag förankras och förstärks effekterna av programmet.

Tweensgrupperna ordnades under åren 2018-2019.