Berg-och-dalbana av känslor – hur kan man öka positivitet i sin vardag?

Mari
Mari Laakso jobbar som doktorand på Folkhälsan

Det ser ut som att utmaningarna med coronaläget ännu fortsätter efter en lugnare period under sommaren. Jag kan föreställa mig att många av oss känner frustration, rädsla, irritation och att man inte räcker till. Men situationen kan också väcka positiva känslor som hoppfullhet, tacksamhet, stillhet och flow i arbetet.  

Men vad kan man göra då den normala vardagen ändras, begränsningar påverkar vårt liv och hindrar oss att göra saker man i vanliga fall gjort?

Den känslomässiga berg-och-dalbanan under coronaläget har väckt många tankar kring mitt favorittema, känslor. Jag började tänka på olika sätt att hantera stress och öka positivitet i min vardag. 

Lägg märke till och bryt negativa cirklar

Ibland har jag märkt hur negativeten tar över och att det känns som om ingenting lyckas. Vi har alla haft sådana stunder. Vi människor har en naturlig tendens att vara negativa, sorgligt nog så är ”bad stronger than good”. Känslor av hot som vi uppfattar som negativa begränsar vårt tankesätt och väcker en tendens att agera på ett visst sätt utifrån t.ex. rädsla eller ilska som väcker behovet att fly, försvara sig eller attackera. Sådana handlingsmodeller har, med tanke på människosläktets fortbestånd, varit av stor betydelse. Man behövde lägga märke till farliga saker och hot och reagera snabbt.

Men eftersom negativa känslor ofta upplevs som starkare än positiva, kan de i värsta fall skapa onda cirklar och överdriven negativitet.

Negativa känslor är viktiga och man behöver acceptera och hantera dem. Men man borde inte fastna i eller älta dem. Det är viktigt att komma ihåg att också negativa känslor är just bara känslor. Ibland kan man bara låta dem glida förbi.

Positiva känslor som bärande kraft

Positiva känslor känns bra, men har de också en annan betydelse för oss? Barbara Fredrickson, professor i psykologi, har gjort viktig forskning inom positiva känslor. Enligt hennes teori vidgar positiva känslor (t.ex. glädje, tacksamhet, stillhet, hoppfullhet, humor och kärlek) vår uppmärksamhet, sätt att tänka och agera.

Med tiden stärker positiva känslor oss och bygger personliga resurser såsom ökad förmåga att tänka kreativt, ökad resiliens, vidare får vi bättre kontroll över våra liv, positivare relationer samt bättre stresstålighet och hälsa. Så vi har mycket nytta av positiva känslor både på kort och lång sikt.

Trots att coronavardagen ibland har varit väldigt frustrerande och långtråkig, så har den för mig inneburit att jag har slagit av på takten.

Att hoppa av ekorrhjulet av brådska och sysslor har påmint mig om små saker som jag kan vara tacksam och glad över.

Ofta är det svårt att märka de små sakerna och bra stunder när vårt sinne är fullt med andra saker. Att öka positivitet i sin vardag kräver inte stora trollkonster utan snarare en (tillräckligt) bra vardag bestående av små saker. 

Verktyg för att öka din positivitet

 • Ta vara på och njut av positiva känslor, bra stunder och positivitet. Gör saker som du njuter av.
 • Öva på att känna igen och ifrågasätta negativt tänkande, samt finjustera din inre ”radiokanal”. 
 • Håll koll på dina värderingar och vad du verkligen uppskattar i ditt liv.
 • Gör tacksamhet till en vana. Du kan t.ex. varje kväll fundera över vad du känner dig tacksam för.
 • Lägg märke till skönhet och godhet i din omgivning.
 • Gör mindfulness-övningar om de känns naturliga för dig.   

Och mina favoritverktyg som jag delvis övar på…:  

 • Lev i stunden, med medveten närvaro.
 • Gör vänliga handlingar.
 • Lär känna och använd dina styrkor.
 • Skapa och satsa på goda relationer.
 • Utveckla din självmedkänsla, var (också) din egen bästa vän.  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *