Livet måste ha mening

Nina Hongell-Ekholm jobbar inom forskningsprojektet Studera starkt

Livet måste ha mening heter Viktor Frankls bok som jag stötte på då jag studerade arbetshandledning, den ingick i vårt studiematerial. Jag drog mig för att att läsa boken eftersom jag visste att den handlade om Frankls egna upplevelser av livet i koncentrationslägret under andra världskriget. Men boken frossade inte i obehagligheter utan blev för mig en fin läsupplevelse. Jag sträckläste boken och minns inte när jag senast skulle ha sträckläst en bok. Du vet – flow tillståndet i timmar. Nu när jag tittar på boken är den full av små färggranna lappar som jag klistrat in på olika ställen i texten. Så brukar jag göra när jag läser intressanta böcker – jag klistrar in små lappar på de ställen jag anser att är så intressanta och viktiga att jag vill återkomma till dem i något skede. Sen glömde jag bort boken för ett tag.

En kollega och vän till mig berättade om en bok hen skaffat: Positive Psychological Science: Improving Everyday Life, Well-Being, Work, Education,and societies Across the Globe. Jag beställde den från Adlibris och lästen den med iver. Och vems namn dyker inte upp i texten under ett kapitel som heter The importance of purpose. Theory, Research, and Application – jo Viktor Frankl. Idag det finns en hel del forskning om mening, många forskare visar i sina teorier att mening är en av komponenterna till psykologiskt välbefinnande (Donaldson, Csikszentmihaly & Nakamura, 2020).

”Idag det finns en hel del forskning om mening, många forskare visar i sina teorier att mening är en av komponenterna till psykologiskt välbefinnande”

Jag har funderat mycket på det där med mening, har det med åldern att göra? Det tror jag inte men om man fått leva lite längre så har man kanske ett bredare perspektiv – livserfarenhet. Identiteten hos unga människor utvecklas och i tonåren experimenterar de unga med olika roller för att komma underfund med vem de är och hur de positionerar sig i livet på ett bredare plan (Erikson, 1968, 1980). Nu när jag har haft glädjen att, via forskningsprojektet Studera starkt, få intervjua gymnasiestuderande från olika skolor i Svenskfinland har värderingar och mening  diskuterats under intervjuerna. Min uppfattning är – på basen av de intervjuer jag hittills har genomfört – att studerande vet vad som är viktigt för dem och vad som ger dem mening i livet. Det är oerhört glädjande eftersom vi vet idag att upplevelse av mening i livet stärker det psykiska välbefinnandet  (Donaldson, Csikszentmihaly & Nakamura, 2020).

”studerande vet vad som är viktigt för dem och vad som ger dem mening i livet”

När två människor i min närmaste familj dog med ett års mellanrum för några år sedan, hittade jag en djupare mening i mitt eget liv trots den stora sorgen. Jag blev väldigt medveten om och tacksam för varje dag, att jag får leva, att jag har en familj och vänner, att jag har ett jobb. Och en övertygelse om att jag mera aktivt ska välja bort det som inte ger mig glädje eller mening och fokusera på det som är viktigt.  Jag hittade det som är viktigt för mig, mina värderingar och mina styrkor, kanske hittade jag mig själv på ett djupare plan på något sätt. Hur ofta pratar vi om det som ger oss mening och om att hitta mening och om våra värderingar? Inte så ofta tycker jag, inte tillräckligt ofta. Men när man börjar prata om det så är det som om människor stannar upp, vaknar till och börjar tänka – på riktigt. Och kanske får aha-upplevelser eller har förstått något viktigt.

Tillbaka till Frankl. Han skriver att de fångar som bäst klarade av de fruktansvärda förhållandena på koncentrationslägret var de introverta personligheterna: de kunde vända sig ”inåt” och njuta av sitt inre, rika liv och känna hoppfullhet med hjälp av det (Frankl, 1959). Du behöver inte vara introvert för att hitta mening, det kan vi alla göra oberoende av hurudana personligheter vi har. För att hitta  mening behöver vi göra ett aktivt val: ett val hur vi vill förhålla oss till livet och vår omvärld. Så säger Viktor Frankl (Frankl, 1959). Och jag väljer att tro på honom.