Negativa känslors intensitet vs positiva känslors regelbundenhet

Pehr Jakobsson jobbar som forskningskoordinator på Folkhälsan

Under mina tonår reagerade jag ofta negativt, eller åtminstone med stigande frustration på min pappas ihärdigt positiva förhållningssätt till det mesta i vår familjs omgivning. Inför livets plötsliga allvar och utmaningar fick jag regelbundet höra hur ”det bara finns möjligheter” samtidigt som allehanda negativa inslag i vår vardag ofta fick ge plats för ett eller flera positiva perspektiv.

Som vuxen tänker jag att denna muntra indoktrinering, trots min initiala skepsis, slagit ganska väl ut. För när jag själv letar bland mina verktyg i snåriga situationer som uppstår med mina egna barn så kan jag ganska lätt hitta många och tydliga fördelar med att lyfta fram och fokusera på positiva känslor.

Ett positivt förhållningsätt till vardagen har relaterats till både förekomst och bevarande av positiva känslor och välmående. Dessutom finns indikationer på att positiva känslor kan underlätta hantering av, och skydda mot negativa känslor som stress. Detta gäller framför allt individer som kan karakteriseras som optimistiska, anpassningsbara eller som mer psykologiskt resilienta.

” negativa konsekvenser sprungna ur negativa känslor upplevs som mer dominerande i förhållande till våra positiva känslor”

I föregående bloggtext nämnde min forskarkollega Mari Laakso det viktiga att vi människor har en tendens att tänka negativt och att detta (enligt Barbara Fredricksons teori) tillfälligt begränsar vårt utbud av alternativa tankar, samtidigt som positiva känslor vidgar vårt ”tanke-utbud” av flera möjliga sätt att handla på.

Av evolutionära skäl eller i situationer i vilka negativa känslor verkligen behövs, är det högst lämpligt att vårt tanke-utbud har varit och är begränsat till förmån för snabb handling. Men vårt negativitets-bias bidrar också till att negativa konsekvenser, sprungna ur negativa känslor, upplevs som mer dominerande i förhållande till våra positiva känslor såväl som till våra mindre framträdande men minst lika viktiga resurser som byggts upp av dessa positiva känslor.

” positiva känslor hjälper till att bygga varaktiga reserver av resurser som kan erbjuda viktiga lösningar på problem som uppstår ur negativa känslor”

I linje med min pappas livsinställning, beskriver termen ”positivity offset” hur de flesta situationer är milt positiva, vilket undersökningar visar är lika sannolikt oberoende av kultur såväl som yttre omständigheter. Under normala omständigheter kan och borde därför positiva känslor kunna upplevas med större regelbundenhet, frekvens eller ratio än de negativa känslorna.

Så varför inte bara ge vår motsträviga inre tonåring en kram och ge våra positiva känslor en chans att dominera de negativa i regelbundenhet. I så fall är det teoretiskt möjligt att intensiteten i de negativa känslorna i mindre utsträckning begränsar möjliga vägar till välmående i vårt tanke-utbud.

Det är ett vanligt missförstånd att positiva- och negativa känslor utgörs av två poler på motsatta sidor av en skala som förtar varandra i styrka. Studier visar att de två konstruktionerna snarare är relativt oberoende av varandra och att de är något mer än bara varandras motsatser. Drama och komedi kan också kan ses som varandras förutsättningar som utspelas parallellt på samma scen. Fredrickson beskriver de två känslokategorierna som kompletterande och att positiva känslor hjälper till att bygga varaktiga reserver av resurser som kan erbjuda viktiga lösningar på problem som uppstår ur negativa känslor.

När min pappa såg det klokt att skydda sin familj från inslag av sorg, smärta och besvikelse så ökade ironiskt nog min pubertala nyfikenhet och uppmärksamhet på just dessa uttryck i min omgivning och i allsköns kulturella kontext. I mitt utforskande av de negativa känslorna så upplevde jag turligt nog sällan dess intensitet som överväldigande, eller så kan det ha att göra med att min pappas tålmodiga och idogt regelbundna uppmuntrande ändå lade grunden till en och annan resurs som jag i dag borde vara väldigt tacksam för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *