Negativa känslors intensitet vs positiva känslors regelbundenhet

Under mina tonår reagerade jag ofta negativt, eller åtminstone med stigande frustration på min pappas ihärdigt positiva förhållningssätt till det mesta i vår familjs omgivning. Inför livets plötsliga allvar och utmaningar fick jag regelbundet höra hur ”det bara finns möjligheter” Fortsätt Läsa