Om oss

Mari, Åse, Stefania och Pehr forskar i positiv psykologi. Rejane (längst till höger) och Dimitri (längst till vänster) har antagit nya utmaningar.

Forskningsgruppen Styrka, glädje och medkänsla jobbar vid Folkhälsans forskningscentrum och forskar i positiv psykologi. Vi arbetar för att stärk välbefinnande hos barn och unga, föräldrar och skolpersonal.

Det behövs beprövade metoder för att systematiskt bygga barns och ungdomars psykologiska resurser och styrkor. Genom interventioner som grundar sig i god forskning kan vi öka deras välbefinnande, stöda deras upplevelser av mening och engagemang och uppmuntra till målsättning och kreativ problemlösning då de stöter på utmaningar i livet.

Allt det här tar vi i forskningsgruppen Styrka, glädje och medkänsla fasta på.

I de nya grunderna för den finländska läroplanen 2014 betonas vikten av att skapa goda förutsättningar för elevernas växande och välbefinnande. Barnens aktiva roll och ansvar för sin egen utveckling, självreglering, förmåga att ställa upp mål, tänka kreativt och lösa problem får mycket utrymme. Vidare betonas vikten av att eleverna lär känna sig själva, sina styrkor och sina utvecklingsmöjligheter.

För att nå målen i den nya läroplanen räcker det inte att mobbningen i skolan minskar eller att vi kan minska symptom på psykisk ohälsa hos barn. Vi måste också erbjuda verktyg som stöder de ungas positiva utveckling.

Våra interventioner riktar sig till grundskoleelever, föräldrar, skolpersonal och gymnasiestuderande.

Du kan läsa mer om syfte och metoder här.