Positiv skola

Positiv skola är ett program utarbetat för skolpersonal, inte bara lärare utan även övrig skolpersonal så som vaktmästare, sekreterare, kökspersonal och eftermiddagspersonal i den mån det bara är möjligt. Sammanlagt omfattar programmet 9 träffar och totalt 26 timmar jämt fördelade över läsåret. Fokus ligger på områden inom positiv psykologi som stärker psykologiskt välbefinnande: styrkor och goda sidor hos sig själv och andra; att ta vara på och odla positiva känslor; engagemang och flow; hoppfullhet, målsättning och mening; resiliens, att stärka motståndskraft vid motgångar; positiva relationer och medkänsla och självmedkänsla. Både personalens och elevernas välbefinnande betonas.

Positiv skola genomfördes under läsåret 2017-2018.