Positiv undervisning

Positiv undervisning är ett program för elever i årskurs 5 och 6. Det omfattar totalt 36 lektioner och pågår ett läsår. Teman som programmet omfattar är ett positivt ’mindset’ (problemlösning, kreativitet, hopp och optimism), en positiv riktning i livet (målsättning, flow och engagemang), positiva relationer (vänlighet, tacksamhet, empati, omtanke och förlåtelse), ett positivt jag (arbete kring styrkor), förmåga att ta vara på positiva känslor samt fysisk hälsa (kost, sömn och motion). Lektionerna genomförs i samarbete med och tillsammans med klassernas lärare för att förankra arbetet i elevernas vardag med sin lärare. Klassläraren och elevvårdspersonal utbildas i programmets olika teman 6 gånger á 1,5h.

Positiv undervisning utfördes läsåret 2016-2017.