Studera starkt

Projektet ”Studera starkt – Livsglädje och resurser för gymnasiestuderande” handlar om att öka välbefinnande och resurser hos studerande i finlandssvenska gymnasier genom beprövade metoder och forskning i positiv psykologi.

Innehållet omfattar moduler kring att bygga upp inre resurser och arbeta utgående från sina styrkor, en tilltro till sina förmågor och utvecklingspotential, förmåga att hantera utmaningar och stress samt en ökad livsglädje och sociala förmågor. Syftet är att stärka inte bara välbefinnandet utan även gymnasiestuderandenas livsfärdigheter och resurser som i förlängningen bidrar till goda skolprestationer både i gymnasiet och i vidare studier.

Studera starkt når ut till en stor grupp gymnasiestuderande och pedagoger över hela Svenskfinland och baserar sig på ett uttalat behov från gymnasierna.

Gymnasiekursen Studera starkt erbjuds i nio gymnasier runtom i Svenskfinland fr.o.m. hösten 2020.

Obs! Du kan följa Studera starkt på Instagram!